Rekonstrukce ulice Tyršova ve Slatiňanech

Vážení spoluobčané,
v souvislosti s budoucí plánovanou rekonstrukcí ulice Tyršova si Vás dovoluji pozvat na VEŘEJNÉ SEZNÁMENÍ s návrhem zpracovávané studie v úseku ulice Vítězství k ulici Palackého, a to dne 13. dubna 2022 od 16:00 hodin před Sokolovnou za účasti místostarosty, vedoucího odboru investic, projektanta a příp. dalších účastníků. S pozvánkou zároveň dostáváte do schránky návrh části studie. Návrh vychází z požadavku na zachování obousměrného provozu umožňující v rámci šířkových limitů ulice a dle platné legislativy legalizovat podélné parkování automobilů po jedné straně.
Cílem setkání je představení záměru, společná diskuse, sběr připomínek a podnětů. Těšíme se na Vás.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Studie úprav - návrh