Rekonstrukce veřejného osvětlení části ulice Klášterní

Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Tato akce úzce souvisí s připravovanou komplexní stavební úpravou uvedené části ulice.
Za tímto účelem Rada města schválila zadání projektové dokumentace na rekonstrukci VO v části ulice Klášterní. Záměr spočívá v pořízení 9 ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnými normami osvětlení ulic a křižovatek. Součástí realizace akce bude položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, která nevytvářejí „světelný smog“, a u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení. V příštím roce se předpokládá dokončení projektové dokumentace na stavbu. Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.

Situace v katastrální mapě

Situace koordinační

Situace v katastrální mapě

Rekonstrukce veřejného osvětlení části ulice Klášterní

Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Tato akce úzce souvisí s připravovanou komplexní stavební úpravou uvedené části ulice.