Investiční záměry a projekty

Vyhotovena PD

Rekonstrukce části ulice Medunova

Jedná se o rekonstrukci části ulice Medunova, která spočívá ve zřízení celkem 10 parkovacích míst a to 8 míst naproti řadovým domům a výhybny pro automobily s cílem zachovat obousměrný provoz. Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě šedé. V rámci rekonstrukce ulice bude provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly LED a opravena dlažba stávajícího chodníku.

číst více

Chodník Škrovád - od křižovatky „T“ směrem ke křížkům

číst více

Vybudování parkoviště u stadionu Spartaku

Záměr města spočívá ve vybudování parkoviště před stadionem Spartaku pro 32 stání osobních automobilů a dále pak stání pro autobus.

číst více