Investiční záměry a projekty

Vyhotovena studie

Rekonstrukce ulice Tyršova ve Slatiňanech

Vážení spoluobčané, v souvislosti s budoucí plánovanou rekonstrukcí ulice Tyršova si Vás dovoluji pozvat na VEŘEJNÉ SEZNÁMENÍ s návrhem zpracovávané studie v úseku ulice Vítězství k ulici Palackého, a to dne 13. dubna 2022 od 16:00 hodin před Sokolovnou za účasti místostarosty, vedoucího odboru investic, projektanta a příp. dalších účastníků.

číst více

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“

V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.

číst více