klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Investiční
záměry
Volby
Kontakty
Působnosti
pracovníků
Podatelna
Výhledové
projekty
Územní plán
Mapový portálObecně závazné vyhlášky a nařízení města
01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 6/2019 o místním poplatku z pobytu
01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
01.01.2020 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02.02.2019 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2003
02.02.2019 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2019, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/2001
01.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Slatiňany
01.01.2017 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 4/2016 o regulaci a provozování hazardních her
11.10.2016 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2016, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2014
30.10.2015 Vnitřní směrnice č. 5/2015 RMS – Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Slatiňany
30.10.2015 Nařízení města Slatiňany č. 11/2015 o zimní údržbě, rozsahu, způsobu a časových lhůtách zmírňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic
30.10.2015 Nařízení města Slatiňany č. 12/2015, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
15.02.2014 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2014 - Požární řád města Slatiňany
01.01.2014 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 2/2013 o vedení technické mapy města
01.09.2013 Nařízení rady města Slatiňany číslo 2/2013 ze dne 12.8.2013 kterým se vydává Tržní řád
13.02.2012 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému (351kB)
02.01.2012 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 6/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje, koncové interaktivní videoloterní terminály a herní místa lokálního herního systému (529kB)
15.07.2011 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, 1/2006 a 4/2007, požární řád města Slatiňany
15.02.2011 Obecně závazná vyhláška města Slatiňany č. 1 /2011, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě
29.04.2010 Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s. - Reklamační řád
18.03.2010 Povodňový plán města Slatiňany schválený radou města Slatiňany 17. března 2010
15.03.2010 Opatření obecné povahy regulačního plánu pro lokalitu v ÚPO Slatiňany ozn. 44/R v části obce Trpišov (105 kB)
16.12.2008 Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
24.06.2008 Město Slatiňany - obecně závazná vyhláška č. 1/2008
25.10.2006 Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 - Funkční regulace.
13.04.2006 Obecně závazná vyhláška č. 03/2006 o využití Fondu rozvoje bydlení.
28.02.2006 Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností
28.02.2006 Pravidla pro vyřizování petic
28.12.2005 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o výkonů úkolů městské policie
22.11.2005 Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 města Slatiňany o závazných částech Změny I. regulačního plánu Slatiňany – Jih, která mění a doplňuje vyhlášku č. 2/2002 o závazných částech RP Slatiňany – Jih.
6.4.2005 Obecně závazná vyhláška č.1/2005 - o použití účelových prostředků Fondu rozvoje
16.12.2004 Obecně závazná vyhláška č.6/2004 - rušící OZV 5/2004
19.5.2004 Obecně závazná vyhláška č.5/2004 - O stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
15.12.2003 Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 - o zajištění veřejného pořádku při pořádání veřejných hudebních produkcí na území města
15.12.2003 Obecně závazná vyhláška č. 4/2003 - o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
12.2.2003 Nařízení č. 1/2003 - kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
15.7.2002 Obecně závazná vyhláška č.2/2002 - o závazné části regulačního plánu Slatiňany – jih
1.11.2002 Nařízení č. 1/2002 - Rozsah, lhůty a způsob odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic
1.1.2002 Změna Nařízení č. 1/2001

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER