Odbory

Stavební úřad

Odbor správní

Odbor finanční

Odbor výstavby a investic

Odbor veřejného opatrovnictví

Městská knihovna a infocentrum

Pečovatelská služba

Údržba města