klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní stranaÚřední deska – veřejně přístupná plocha ke zveřejňování dokumentů města
1. Veřejná vyhláška - Rozhodnutí - společné povolení - Novostavba rekreační chaty v obci Slatiňany - Kunčí
Veřejná vyhláška (Wed, 22 Jun 2022 14:40:13 +0200)

2. Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2022 - pro odstranění škod po přírodní kalamitě
Dokumenty (Tue, 21 Jun 2022 14:25:34 +0200)

3. Záměr města Slatiňany o směně části pozemkové parcely č. 478/1 a pozemkové parcely č. 478/2 v k. ú. Slatiňany
Záměr města prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit nebo darovat nemovitý majetek (Mon, 20 Jun 2022 16:20:26 +0200)

4. Záměr města Slatiňany o pronájmu pozemkové parcely č. 218/1 v k. ú. Trpišov
Záměr města prodat, směnit, pronajmout, vypůjčit nebo darovat nemovitý majetek (Mon, 20 Jun 2022 16:09:09 +0200)

5. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Dopravní omezení na pozemní komunikaci v ulici Švermova v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Mon, 20 Jun 2022 15:52:46 +0200)

6. Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o zrušení regulačního plánu 44/R v Trpišově
Veřejná vyhláška (Fri, 17 Jun 2022 10:51:04 +0200)

7. Návrh závěrečného účtu za rok 2021 Mikroregionu Chrudimsko
Rozpočet a hospodaření obce (Thu, 16 Jun 2022 13:26:40 +0200)

8. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na silnici I/37 v obci Slatiňany, ul. T. G. Masaryka....
Veřejná vyhláška (Thu, 16 Jun 2022 13:13:45 +0200)

9. Aukční vyhláška k elektronické aukci na prodej majetku - pozemková parcela č. 410/11 v katastrálním území a obec Holetín
Aukční vyhláška (Tue, 14 Jun 2022 07:46:36 +0200)

10. Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Úplná uzavírka na pozemní komunikaci v ulici Klášterní v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Mon, 13 Jun 2022 14:39:44 +0200)

11. Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - KoPÚ Kunčí
Výzva (Mon, 06 Jun 2022 16:29:55 +0200)

12. Výzva podle § 8 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech - JPÚ Slatiňany
Výzva (Mon, 06 Jun 2022 16:28:31 +0200)

13. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Mon, 25 Apr 2022 09:28:58 +0200)

14. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Mon, 25 Apr 2022 09:28:57 +0200)

15. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Mon, 25 Apr 2022 09:28:56 +0200)

16. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Dokumenty (Wed, 16 Feb 2022 14:22:52 +0100)

17. Výroční zpráva za r. 2021 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zprávy (Tue, 01 Feb 2022 13:35:31 +0100)

18. Investiční plán města Slatiňany pro rok 2022
Dokumenty (Tue, 01 Feb 2022 13:18:52 +0100)

19. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Tue, 01 Feb 2022 13:05:36 +0100)

20. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Wed, 19 Jan 2022 09:56:39 +0100)

21. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Mon, 10 Jan 2022 12:39:35 +0100)

22. Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 2. 4. 2020
Veřejná vyhláška (Wed, 15 Sep 2021 08:18:27 +0200)

23. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Dokumenty (Tue, 24 Aug 2021 11:06:18 +0200)

24. Poskytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dokumenty (Thu, 05 Aug 2021 13:15:38 +0200)

25. Státní pozem. úřad - Komplexní / jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Kunčí, Slatiňany, Škrovád
Oznámení (Thu, 20 May 2021 10:12:25 +0200)

26. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s.
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Dec 2016 11:05:12 +0100)

27. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Dec 2016 10:53:01 +0100)

28. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Dec 2016 11:10:48 +0100)

29. Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR
Veřejná vyhláška (Tue, 07 Apr 2020 09:32:23 +0200)

30. Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství dne 3. 4. 2019
Veřejná vyhláška (Mon, 09 Dec 2019 15:45:13 +0100)

31. Veřejná vyhl. - Opatření ob. povahy - změna a doplnění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3.4.2019
Veřejná vyhláška (Mon, 02 Sep 2019 12:52:40 +0200)

32. Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odchylná opatření - lesy ČR
Veřejná vyhláška (Thu, 04 Apr 2019 13:17:03 +0200)

33. Oznámení o vyvěšení dokumentů na internetových stránkách Mikroregionu Chrudimsko a možnost nahlédnutí do listinné podoby
Oznámení (Mon, 05 Jun 2017 17:47:53 +0200)

34. Město Slatiňany - Oznámení o kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR
Oznámení (Fri, 25 May 2018 13:03:31 +0200)

35. Smlouva č. S/C031//5000011/2014/011 na zajištění svozu a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu
Smlouvy, dodatky smluv (Wed, 02 Jul 2014 17:32:20 +0200)

36. Smlouva - Zajištění systému svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 12 Jan 2015 15:02:10 +0100)

37. Smlouva na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 12 Nov 2015 13:52:00 +0100)

38. Kupní smlouva č.378-2014 a dodatek č.1 na dodávku techniky pro provoz kompostárny
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 05 Sep 2014 12:28:08 +0200)

39. Smlouva o převodu investorství
Dokumenty (Thu, 11 Sep 2014 09:54:52 +0200)

40. Smlouva o vkladu do společnosti
Dokumenty (Thu, 11 Sep 2014 09:50:25 +0200)

41. Smlouva o úvěru č. 0395465469
Smlouvy, dodatky smluv (Wed, 02 Jul 2014 17:16:49 +0200)

42. Kupní smlouva - Dopravní automobil dle technické specifikace
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 01 Jul 2014 14:31:13 +0200)

43. Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem
Dokumenty (Thu, 13 Feb 2014 16:34:44 +0100)

44. Smlouva o převodu investorství
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 30 Sep 2013 13:18:42 +0200)

45. Smlouva o vkladu do společnosti
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 30 Sep 2013 13:18:39 +0200)

46. Kupní smlouva - Pořízení zametacího vozu k čistčímu ovzduší ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 06 Sep 2013 13:04:04 +0200)

47. Účastnická smlouva a Rámcová dohoda - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 23 Apr 2013 14:06:50 +0200)

48. Smlouva o dílo č. 005/2013 - Nové veřejné osvětlení v ulici Na Ostrově, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 15 Mar 2013 12:04:29 +0100)

49. Smlouva o dílo č. 5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání podél místní komunikace v ulici Neumannova, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Nov 2012 14:19:08 +0100)

50. Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Nov 2012 10:22:54 +0100)

51. Smlouva o dílo č. 2011-S-17 a dodatek č. 1 a č. 2 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 19 Nov 2012 17:30:31 +0100)

52. Smlouva o dílo č. 1/12008 a dodatek č. 1 a č. 2 - Zateplení obálky spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 20 Nov 2012 12:37:13 +0100)

53. Smlouva o dílo č.5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání - Ulice Neumannova Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 14 Jun 2012 17:09:59 +0200)

54. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.VCES-4615-5097 na stavbu - Rekonstrukce domu č.p.66 - Švýcárna Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 12 Jun 2012 16:59:10 +0200)

55. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2011-S-17 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 12 Jun 2012 16:57:19 +0200)


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER