Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní stranaVýběrová řízení – zveřejnění podmínek účasti na výběrových řízeních
Profil zadavatele: Město Slatiňany
Název: Město Slatiňany
IČO: 00270920
Adresa: T. G. Masaryka 36, Slatiňany 538 21

Adresa starého profilu zadavatele: http://slatinany.profilzadavatele.cz
ID profilu zadavatele ve VVZ: 215025

Adresa nového profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mesto-slatinany
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2019-016722

 Název Typ podle
 předpokládané hodnoty
 Fáze zadávacího
 řízení
 Datum a čas
 podání nabídky
 Výzva k předložení cenové nabídky - Nové VO v ul. Schmoranzova, Slatiňany vč. nového přechodu pro chodce, osvětlení přechodu, zpevněných ploch a nové hřbitovní brány VZ malého rozsahu Ukončeno do 09.03.2020 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava fasády ZŠ Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 09.03.2020 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Nový povrch na hřišti v ul. Nerudova, Slatiňany a doplnění herních prvků VZ malého rozsahu Ukončeno do 09.03.2020 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava mostu ve Škrovádu VZ malého rozsahu Ukončeno do 17.02.2020 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Vodovodní přípojka pro objekt č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany - Švýcárna VZ malého rozsahu Ukončeno do 27. 8. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Lesní hospodář v lesích města Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 22. 5. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v ulici Medunova III, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 1. 4. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765 Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 18. 3. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava místní komunikace ve Výmolu ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 18. 3. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu VZ malého rozsahu Ukončeno do 18. 3. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - MŠ Slatiňany rekonstrukce kanalizační přípojky a osazení lapolu VZ malého rozsahu Ukončeno do 18. 3. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 18. 3. 2019 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Zpracování projektové dokumentace pro odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí včetně výkonu autorského dozoru VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 6. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení nabídek - Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu VZ malého rozsahu Ukončeno do 23. 5. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Stavba přístřešku u DPS Farská 765, Slatiňany (parc. č. 60/2) VZ malého rozsahu Ukončeno do 7. 5. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) VZ malého rozsahu Ukončeno do 18. 4. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 9. 4. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Rekonstrukce části ulice Klášterní, včetně nového osvětlení, úpravy křižovatek ulic Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 12. 3. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Úpravy okolí nádrže u nádraží ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 19. 2. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek-Oprava chodníku v ulici Medunova ve Slatiňanech - II. část, včetně rekonstrukce části veřejného osvětlení VZ malého rozsahu Ukončeno do 19. 2. 2018 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Revitalizace bývalého evangelického hřbitova Kunčí VZ malého rozsahu Ukončeno do 19. 2. 2018 do 9:00 hodin
 Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany – opakování Zjednodušené podlimitní řízení Ukončeno do 30. 11. 2017 do 13:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Dodávka multifunkčního komunálního vozidla VZ malého rozsahu Ukončeno do 9. 11. 2017 do 9:00 hodin
 Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany Zjednodušené podlimitní řízení Ukončeno do 8. 11. 2017 do 13:00 hodin
 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku - Svoz a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu v letech 2018-19 VZ malého rozsahu Ukončeno do 2. 10. 2017 do 15:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Rekonstrukce osvětlení kanceláří 1. NP MěÚ Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 30. 8. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek-Oprava chodníku v ulici Medunova ve Slatiňanech - II. část, včetně rekonstrukce části veřejného osvětlení VZ malého rozsahu Ukončeno do 30. 8. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Oprava chodníku v části ulice Dělnická ve Slatiňanech - II. část VZ malého rozsahu Ukončeno do 30. 8. 2017 do 9:00 hodin
 Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Slatiňany Konkursní řízení Ukončeno do 27. 6. 2017 do 14:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Dodávka vozidla pro město Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 29. 5. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Revitalizace bývalého evangelického hřbitova Kunčí VZ malého rozsahu Ukončeno do 10. 5. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Odvodnění křižovatky ulic T. G. M., Sečská a Na Rembáni ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 10. 5. 2017 do 9:00 hodin
 Veřejná výzva pro obsazení pozice účetní Veřejná výzva Ukončeno do 6. 4. 2017 do 10:00 hodin
 Veřejná výzva pro obsazení pozice opatrovník Veřejná výzva Ukončeno do 6. 4. 2017 do 10:00 hodin
 Výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí odboru veřejného opatrovnictví Výběrové řízení Ukončeno do 6. 4. 2017 do 10:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Veřejné osvětlení v ulici V Tarasích ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 27. 2. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Veřejné osvětlení v části ulice Čechova ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 27. 2. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Oprava mostu ve Škrovádu VZ malého rozsahu Ukončeno do 27. 2. 2017 do 9:00 hodin
 Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech Podlimitní VZ na služby v otevřeném řízení Ukončeno do 17. 5. 2017 do 14:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Odbahnění nádrže u nádraží ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 1. 2017 do 9:00 hodin
 Výzva k podání cenové nabídky na poskytnutí bankovního úvěru VZ Ukončeno do 31. 10. 2016 do 12:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Instalace nového ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 20. 7. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava chodníku v části ulice Medunova ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 20. 7. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Oprava mostu ve Škrovádu VZ malého rozsahu Ukončeno do 20. 7. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Svoz směsného komunálního odpadu z města Slatiňany v roce 2017 VZ malého rozsahu Ukončeno do 29. 6. 2016 do 15:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Oprava chodníku v části ulice Dělnická ve Slatiňanech (jižní strana) VZ malého rozsahu Ukončeno do 4. 5. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Oprava chodníku v části ulice Nádražní ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 4. 5. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Oprava chodníku v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech (naproti restauraci Pod zámkem) VZ malého rozsahu Ukončeno do 4. 5. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Stavba chodníku podél části Sečské ulice ve Slatiňanech – IV. část VZ malého rozsahu Ukončeno do 4. 5. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Realizace opravy opěrné zídky, výtokového objektu a bezpečnostního přelivu u vodní nádrže „U nádraží“ ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 4. 5. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Oprava místních komunikací u bytových domů č. p. 750, 720, 743, 742, 749 a 748 ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 4. 5. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Položení nové dlažby do vstupních prostor a terénní úpravy na plovárně ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 13. 4. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Realizace odvodnění křižovatky "T" ve Škrovádu (dešťová kanalizace) VZ malého rozsahu Ukončeno do 13. 4. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Dodávka povrchu hřiště v Trpišově VZ malého rozsahu Ukončeno do 13. 4. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky - Provedení defektoskopické zkoušky pevnosti stožárů veřejného osvětlení, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 23. 3. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Podsadba lipové aleje v ulici Jiráskova ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 22. 3. 2016 do 14:00 hodin
 Trpišov - splašková kanalizace Podlimitní VZ na stavební práce v otevřeném řízení  Ukončeno do 19. 2. 2016 do 09:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Slatiňany - Řiště splašková kanalizace - 5. etapa VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 1. 2016 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Dodávka, instalace a konfigurace aplikačního serveru pro MěÚ Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 9. 11. 2015 do 12:00 hodin
 Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění provozu sběrného dvora Slatiňany Zjednodušené podlimitní řízení Ukončeno do 30. 9. 2015 do 15:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Realizace povrchu hřiště v Trpišově VZ malého rozsahu Ukončeno do 9. 9. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Realizace úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 9. 9. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na vypracování pasportu veřejného osvětlení města Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 23. 9. 2015 do 9:00 hodin
 Obsazení pozice referent stavebního úřadu Veřejná výzva Ukončeno do 31. 7. 2015 do 10:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Realizace úpravy kruhového objezdu ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 24. 6. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Rekonstrukce místní komunikace ve Slatiňanech - stavba C VZ malého rozsahu Ukončeno do 24. 6. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Nové osvětlení v knihovně MěÚ Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 24. 6. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Osvětlení třech přechodů na ulici T. G. Masaryka, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 24. 6. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Kabelová přípojka 1kV pro kompostárnu Slatiňany - Škrovád VZ malého rozsahu Ukončeno do 24. 6. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce objektu č.p. 93 Trpišov VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Chodník v ulici Schmoranzova, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Nový chodník a nové veřejné osvětlení mezi ulicemi Nerudova a Školská, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Výměna veřejného osvětlení na Škrovádském nábřeží, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Nové veřejné osvětlení v ulici Sečská, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Nové veřejné osvětlení v ulici Čechova, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenové nabídky na stavbu - Nový chodník v ulici T. G. Masaryka, Slatiňany VZ malého rozsahu Ukončeno do 11. 5. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k předložení cenových nabídek - Provedení defektoskopické zkoušky pevnosti stožárů veřejného osvětlení ve Slatiňanech VZ malého rozsahu Ukončeno do 29. 4. 2015 do 9:00 hodin
 Výzva k podání nabídek - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb pro město Slatiňany a jím zřizované příspěvkové organizace VZ malého rozsahu Ukončeno do 25. 3. 2015 do 10:00 hodin
 Výzva k podání nabídky na dodávku osobního automobilu pro DPS VZ malého rozsahu Ukončeno do 10. 3. 2015 do 11:00 hodin
 Zajištění svozu a následného využití případně odstranění směsného KO Zjednodušené podlimitní řízení Ukončeno do 28. 11. 2014 do 9:00 hodin
 Vybudování plochy pro parkování osobních automobilů na dvoře MěÚ VZ malého rozsahu Ukončeno do 6. 10. 2014 do 9:00 hodin
 Revitalizace aleje Kaštanka - II. etapa VZ malého rozsahu Ukončeno do 10. 9. 2014 do 13:00 hodin

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER