Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní strana
Základní škola
ZUŠ
Mateřská škola
Školní jídelna
Pečovatelská
služba
Knihovna
Infocentrum
Plovárna
Muzeum Švýcárna
Hřbitov
Jednotka požární ochranyMěstská zařízení
Interaktivní muzeum Švýcárna, městská knihovna a infocentrum, jednotka požární ochrany a pečovatelská služba města jsou samostatné organizační jednotky městského úřadu Slatiňany. Provoz plovárny zajišťuje údržba města.

Město Slatiňany je zřizovatel příspěvkových organizací Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany, Základní umělecká škola Slatiňany a Školní jídelna Slatiňany.
Každá příspěvková organizace má samostatnou právní subjektivitu, je založena zřizovací listinou a je nezisková. Město Slatiňany jmenuje a odvolává ředitele příspěvkové organizace a rozhoduje o jeho odměňování. Také provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

Informace k příspěvkovým organizacím zřízených městem Slatiňany:

Základní škola Slatiňany, IČO: 75016460
Sídlo: T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany
Odloučená pracoviště: Nerudova 752, 538 21 Slatiňany
Právní subjektivita ZŠ Slatiňany: od 1. 1. 2003
Kapacita základní školy: 600 žáků
Kapacita školní družiny: 90 žáků

Mateřská škola Slatiňany, IČO: 75016389
Sídlo: Švermova 693, 538 21 Slatiňany
Právní subjektivita MŠ Slatiňany: od 1. 1. 2003
Kapacita mateřské školy: do 31. 8. 2008 - 120 dětí
Školská 523, 538 21 Slatiňany
od 1. 9. 2008 - 127 dětí
od 1. 9. 2011 - 137 dětí

Základní umělecká škola, IČO: 64782042
Sídlo: Raisova 173, 538 21 Slatiňany
Od 20. 5. 1992 je ZUŠ registrována v rámci rejstříku škol a školských zařízení jako škola.
Výuka zahájena: 1. 9. 1992
Právní subjektivita ZUŠ Slatiňany: od 1. 1. 1996
Kapacita základní umělecké školy: 400 žáků

Školní jídelna, IČO: 75016303
Sídlo: Školská 523, 538 21 Slatiňany
Otevření školní jídelny: květen 2000
Právní subjektivita ŠJ Slatiňany: od 1.1.2003
Kapacita školní jídelny: 600 strávníků
V současné době je přihlášeno 408 stravujících se dětí a 210 cizích strávníků.

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER