klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálSchválené podklady pro zasedání zastupitelstva 10.4. 2019

Bod č. 1 - Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 - První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018
Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Dotace z rozpočtu města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“
Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Podmínky rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Koupě chaty v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Záměr prodeje části st. parcely č. 10/1 v kat. území Škrovád
Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Záměr prodeje malé vodní nádrže u vlakového nádraží
Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení
Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Pořízení záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města
Zpráva k bodu

Bod č. 13 - Podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčova mlýna
Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Různé

Bod č. 15 - Diskuze a závěr


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER