klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Město
Městský úřad
Úřední deska
Dokumenty
Městská zařízení
Turistika
Média
Výběrová řízení

Aktuality – informace o dění ve městě a na radnici

PLOVÁRNA ve čtvrtek 11. srpna 2022 OTEVŘENA od 10:00 do 19:30 hodin !!!
*** Teplota vody 24° C ***

Rekonstrukce Kompostárny ve Škrovádu
Od začátku srpna do poloviny listopadu letošního roku bude realizována rekonstrukce kompostárny ve Škrovádu za seníkem. V uvedené době bude kompostárna uzavřena a její provoz přerušen. Občané ve Slatiňanech mohou v tomto období využívat i nadále kontejner přistavený před sokolovnou každý týden od pátku do neděle a v omezeném množství mohou bioodpad odvážet do sběrného dvora ve Slatiňanech na vlastní náklady za poplatek.
V místní části Trpišov bude kontejner přistaven na návsi vždy od pátku do neděle počínaje tímto týdnem, počínaje příštím týdnem bude přistaven kontejner v místní části Kunčí na návsi a v místní části Škrovád za hospodou Pod Kopcem. Ve všech místních částech bude nadále zachován systém umístění kontejnerů každý druhý týden.

Informace z muzea Švýcárna
V neděli 14. srpna 2022 je ZRUŠENÉ divadelní představení „nedělní koňské pohádky“.
Děkujeme za pochopení.

Upřesnění evidence svozu komunálního odpadu
Žádáme občany Slatiňan a místních částí, aby si označili popelnice číslem popisným nemovitosti, u které je popelnice vyvážena. Důvodem je upřesnění evidence svozu komunálního odpadu.

Veřejná sbírka na pomoc Ukrajině
Město Slatiňany vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Z výtěžku sbírky budou hrazeny náklady spojené s ubytováním běženců z Ukrajiny na území města Slatiňany a nákup potravin, hygienických a ostatních potřeb pro ně.
Přispívat je možné na transparentní bankovní účet č. 6147613319/0800 u České spořitelny, a.s. - přehled přijatých plateb
Děkujeme občanům za solidaritu a pomoc ukrajinským občanům.

Ukrajinští uprchlíci ve Slatiňanech
Na ubytovně SK Spartak Slatiňany byli ubytováni ukrajinští uprchlíci. Převážně maminky s dětmi. Obracíme se na občany o pomoc se zajištěním trvanlivých potravin a základních hygienických potřeb např. toaletního papíru, mycích a čistících prostředků, hadrů a houbiček na nádobí, smetáčků, lopatek, smetáků.
Není již třeba nosit ručníky, osušky a jakékoliv nádobí. Věci lze dovést přímo na ubytovnu (vchod od plovárny) v pracovních dnech od 9:00 do 10:00 hodin a od 16:00 do 17:00 hodin. Dále můžete pomoc předat na Městském úřadě Slatiňany v kanceláři matriky nebo v Infocentru tento týden do 25. března 2022 v úřední hodiny, odkud bude hromadně převezena na ubytovnu Spartaku.
Případné dotazy nebo informace Ing. Hanuš, tel.: 776 128 154.
Všem děkujeme za pomoc.

Mimořádná informace
Městský úřad Slatiňany žádá občany, kteří v současné době ubytovávají nebo budou poskytovat ubytování pro občany Ukrajiny, aby tuto skutečnost sdělili na Městský úřad Slatiňany, pro účely další koordinace a spolupráce při řešení jednotlivých situací.
Děkujeme za pochopení.

Nové kontejnery na textil, obuv a hračky
U obchodního střediska v ulici Vítězství a před sokolovnou v ulici Tyršova jsou nově umístěny dva kontejnery charitativně ekologického spolku Helptex. Do těchto kontejnerů lze ukládat v taškách čistý textil, obuv nebo hračky.
Žádáme o dodržování pořádku jak u kontejnerů nových tak u těch stávajících.

Rozhodnutí rady města
Rada města svým usnesením č. 1201/89/2021/RMS ze dne 29. 3. 2021 rozhodla o možnosti odevzdávat plasty formou dům od domu v jiných pytlech než zakoupených na MěÚ. Tyto pytle musí být jednobarevné, minimálně 40 mikronů silné a 120 l velké.

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti se od 5. května 2022 ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.
Současně zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma.
V platnosti zůstávají dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče.

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Slatiňany - Mikulovice
Více informací naleznete zde
S růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kompletní informace naleznete zde
Více informací naleznete zde
Video vzniklo v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město spolufinancovaného z prostředků EU. Kombinuje dvě dějové linky – rodinu na výletě a motiv koně, který je s naším městem neodlučitelně spjatý. Cílem videa je zviditelnit naše město a přilákat sem návštěvníky, kteří nebudou Slatiňanami pouze projíždět, ale kteří se tu zastaví a budou využívat nabízené služby. Video je sladěné s novou vizuální identitou města".
Hezký zážitek při jeho sledování.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
Dne 1. května 2021 bude zahájena sezóna půjčovny kol ČD Bike v železniční stanici Slatiňany
Kontakt pro okres Chrudim - Ing. Marcela Vychodilová, Tel.: 950 119 473, Email: marcela.vychodilova@uradprace.cz
Volný čas – pozvánky na kulturní a sportovní akce

    Výstava hub

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER