sběrn Slatinany
Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Město
Městský úřad
Úřední deska
Dokumenty
Městská zařízení
Turistika
Média
Výběrová řízení

Aktuality – informace o dění ve městě a na radnici

PLOVÁRNA v pátek 3. července 2020 OTEVŘENA od 13:00 hodin.
V sobotu 4. července, v neděli 5. července a v pondělí 6. července 2020 OTEVŘENA od 9:00 hodin
*** Teplota vody 23 °C ***

Svoz komunálního odpadu
Od pondělí 15. června do 30. září 2020 je pravidelný svoz komunálního odpadu každý týden.
Upozorňujeme občany, že od 1. srpna 2020 bude odvážen odpad pouze z popelnic opatřených čipem.
Žádáme občany, kteří ještě nemají popelnici očipovanou, aby si dohodli termín dočipování na emailu: m.dolezalova@slatinany.cz nebo na telefonu číslo 469 660 234..

SBĚRNÝ DVŮR v ulici Nádražní je opět od 1. července 2020 otevřen pro občany města Slatiňany od pondělí do soboty.
Otevírací doba je následující:

pondělí od 7:30 do 16:00 hodin
úterý 7:30 do 16:00 hodin
středa od 7:30 do 18:00 hodin
čtvrtek od 7:30 do 16:00 hodin
pátek od 7:30 do 16:00 hodin
sobota od 7:30 do 12:00 hodin

Uzavírka veřejně přístupné účelové komunikace tzv. „lihovky“ ve Slatiňanech
Upozorňujeme občany, že v termínu od 3. června 2020 do 31. prosince 2021 bude úplně uzavřena veřejně přístupná účelová komunikace tzv. „lihovka“ od č.p. 186 po křižovatku u rybníku Mazánek. Jde o souběžnou pozemní komunikaci vedoucí podél silnice I. třídy č. 37 ve Slatiňanech. Důvodem uzavírky je výstavba křižovatky v místě budoucího napojení obchvatu Slatiňan na silnici I/37.

Půjčky z FRB 2020
Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2020.
Žádosti je možné podávat do 27. března 2020.
Bližší informace na tel. 469660243, 469660244
Vyhlášení Pravidla Pokyny Žádost

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020
Rada města Slatiňany vyhlásila dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.
Žádosti je možné podávat do 29. února 2020.
Žádost a podmínky naleznete ZDE.

Vážení občané, připojení na nově zbudovanou kanalizační soustavu obce Trpišov.
Trpišovská kanalizační soustava je zbudována jako splašková, to znamená, že do ní mohou být vpouštěny pouze splaškové vody, které vzniknou určitou činností uvnitř v domácnostech.
Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody ze střech domů, garáží, ploch, aj. Připojeny nesmí být ani balastní vody, které vznikají např. při odvodnění pozemků, přečerpávání malých vodních nádrží, atd.
Celý text

Vizualizaci obchvatu najdete v sekci VIDEO
Volný čas – pozvánky na kulturní a sportovní akce


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2020 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER