Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálSchválené podklady pro zasedání zastupitelstva 17.06.2020

Bod č. 1 - Program 9. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Závěrečný účet města Slatiňany za rok 2019
Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2019
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – 13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Žádost společnosti Seniorpark na prodej pozemkové parcely č. 357/21 v k. ů. Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Dotace z rozpočtu města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Koupě pozemku vedle vlakového nádraží ve Slatiňanech (ČD)
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Koupě pozemkové parc. č. 189/50 o výměře 125 m2 v kat. území Slatiňany (pod chodníkem v ul. T. G. Masaryka)
Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Majetkoprávní vypořádání stavby chodníku v Trpišově
Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Prodej kanalizace Presy
Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Udělení souhlasu MAS Chrudim
Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Koupě chaty v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Zpráva k bodu

Bod č. 14 – Prodej části pozemkové parcely č. 651/1 v kat. území Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 15 – Pojmenování ulice ve Škrovádě
Zpráva k bodu

Bod č. 16 – Veřejné osvětlení v části ulice U Lesa, Škrovád JV – pět světelných bodů
Zpráva k bodu

Bod č. 17 – Souhlas s pracovněprávním vztahem
Zpráva k bodu

Bod č. 18 – Návrh bonusového systému odpadového hospodářství
Zpráva k bodu

Bod č. 19 - Různé

Bod č. 20 - Diskuze a závěr


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2020 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER