klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálSchválené podklady pro zasedání zastupitelstva 15.12.2021

Bod č. 1 - Program 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s.
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2022
Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled do roku 2024 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města
Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Poskytnutí mimořádné odměny členovi zastupitelstva
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – 27. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Smlouva na směnu pozemků s Ing. Františkem Drobílkem
Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Koupě pozemku od Lesů České republiky, s. p.
Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Dodatek č.4 ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Změna podmínek prodeje bytových jednotek čp. 832 až 835 Staré náměstí Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Koupě pozemkové parcely č. 86/47 v k.ú. Škrovád
Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 196/1 v kat. území Kunčí
Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Různé

Bod č. 15 - Diskuze a závěr


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER