klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálSchválené podklady pro zasedání zastupitelstva 16.03.2022

Bod č. 1 - Program 19. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Oprava rozhodnutí o námitkách s označením 7M a 14/4 vznesených při projednání nového ÚP Slatiňany dle § 52 stavebního zákon
Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Plán investic – finančně náročné akce s náklady nad 4 mil. Kč bez DPH
Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Předčasné splacení úvěru u České spořitelny, a.s.
Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Řešení duplicitního zápisu vlastnictví pozemků
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Změna pravidel pro poskytování půjček z FRB
Zpráva k bodu

Bod č. 9 – 7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022
Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Směna části pozemkové parcely č. 10/8 v kat území Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Generel dopravy a parkování
Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Pozemkové úpravy v kat. územích Kunčí, Škrovád a Slatiňany
Zpráva k bodu
Podklad - mapa Kunčí
Podklad - text Kunčí
Podklad - mapa Slatiňany
Podklad - text Slatiňany

Bod č. 13 - Různé

Bod č. 14 - Diskuze a závěr


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER