Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní strana
Základní škola
ZUŠ
Mateřská škola
Školní jídelna
Pečovatelská
služba
Knihovna
Infocentrum
Plovárna
Muzeum Švýcárna
Jednotka požární ochranyPečovatelská služba – základní informace o možnostech poskytovaných služeb

Kdo jsme?
Pečovatelská služba města Slatiňany je samostatnou organizační jednotkou městského úřadu Slatiňany. Službu zajišťují 4 zaměstnanci – 1 sociální pracovnice (vedoucí) a 3 pracovnice v sociálních službách ( pečovatelky)


Komu poskytujeme služby?
Osobám se sníženou soběstačností z důvodu
- věku
- chronického onemocnění
- zdravotního postižení
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.


Jaké poskytujeme služby?
Pomůžeme Vám či Vašim blízkým s
- dovážkou obědů
- nákupem
- osobní hygienou
- vypráním a vyžehlením prádla
- úklidem domácnosti
- doprovodem k lékaři
- a mnoha dalšími činnostmi, definovanými přesně vyhláškou č.505/2006 Sb.


Jaké jsou principy, cíle a poslání služeb?

Posláním Pečovatelské služby města Slatiňany je
poskytovat svým klientům služby, které vedou k podpoře samostatného života v domácím prostředí. Tím chce umožnit lidem přes nepříznivou zdravotní či sociální situaci setrvávat co nejdéle v jejich domovech, zachovat vazby na své přirozené prostředí, rodinu, přátele a blízké a využívat vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti, případně místní instituce, které poskytují služby veřejnosti.


Cílem Pečovatelské služby města Slatiňany je
- podpora klientů v jejich soběstačnosti, samostatnosti
- umožnění samostatného rozhodování klientů o vlastním životě
- pomoc klientům v zajištění základních životních potřeb
- pomoc klientům zabezpečit vysokou kvalitu života ve stávajícím domácím prostředím
- podpora klientů v maximálně aktivním životě s ohledem na jejich zdravotní stav a sociální prostředí, v němž žijí
- podpora klientů ve zlepšení orientace v jejich vlastních právech a povinnostech


Principy poskytování služeb jsou obsaženy v Etickém kodexu zaměstnanců Pečovatelské služby města Slatiňany. Mezi hlavní principy patří:
- dodržování práv klientů
- zachování lidské důstojnosti
- podpora nezávislosti a autonomie klientů
- respektování potřeb a volby klientů
- bezpečnost a odbornost poskytovaných služeb
- rovnost přístupu bez diskriminace
- individualizace podpory
- flexibilita
- diskrétnostKde poskytujeme služby?
Zázemí pečovatelské služby se nachází v Domě s pečovatelskou službou města Slatiňan na adrese Farská č.p.765, Slatiňany 538 21, telefon : +420 469 682 555.
Terénní pečovatelská služba města Slatiňany zajišťuje svým uživatelům služby
ve stanoveném čase : v pracovních dnech 6.00 – 16.00 hodin
ve vymezeném místě : Slatiňany a jejich místní části Škrovád, Trpišov, Kunčí a Presy, dále pak ve smluvních obcích: Orel, Zaječice, Žumberk, Lukavice, Svídnice a jejich místní části.
Terénní služby jsou realizovány služebním vozidlem DACIA Dokker, což výrazně zrychluje a zefektivňuje péči.


Jak požádat o službu?
Osoba mající zájem o poskytování pečovatelské služby musí osobně, písemně nebo telefonicky kontaktovat Pečovatelskou službu města Slatiňany, popřípadě Odbor sociálních věcí MěÚ Slatiňany.
vedoucí Pečovatelské služby
telefon: 469 682 555
mobil: 721 101 332
e-mail: dps@slatiňany.cz
adresa: Farská 765, Slatiňany 538 21
Sociální pracovník Pečovatelské služby města Slatiňany (vedoucí pečovatelské služby) na základě tohoto podnětu navštíví zájemce, představí službu, projedná s ním jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, a podá zájemci informace o pečovatelské službě v takovém rozsahu a formě, aby se tento mohl rozhodnout, zda chce pečovatelské služby využít či nikoliv. V případě zájmu o využití pečovatelské služby je žadatel povinen vyplnit Žádost o pečovatelskou službu. Pracovník Pečovatelské služby města Slatiňany na základě domluvy připraví návrh smlouvy. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou a obě strany ji stvrzují svými podpisy. Na základě požadavků klienta navrhne sociální pracovník takovou formu podpory a pomoci, která by splňovala jeho očekávání a osobní cíle a vzhledem k jeho schopnostem a možnostem, byla naplněna ( probíhá proces individuálního plánování služby).

Kontakt
adresa : Dům s pečovatelskou službou, Farská 765, Slatiňany, 538 21
telefon : +420 469 682 555
mobil : +420 721 101 332
e-mail : dps@slatinany.cz
kontaktní osoba : Mgr. Ilona Čápová Tušicová, vedoucí pečovatelské služby

Dokumenty ke stažení
Informační leták
Žádost o poskytování pečovatelské služby
Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby města Slatiňany
Provozní řád Pečovatelské služby města Slatiňany
Pravidla pro podávání a vyřizování stížností na Pečovatelskou službu města Slatiňany
Základní veřejné prohlášení
Regionální karta sociálních služeb Pardubického kraje
Garantovaná nabídka sociálního pracovníka

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
Intranet


Městský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 18:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2019 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER