Energetické úspory MŠ Slatiňany – výměna zdroje tepla

eu_fs_opzp_logo.png

Projekt: Energetické úspory MŠ Slatiňany – výměna zdroje tepla

Reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012024

Projekt spočívá v úsporných řešeních objektu MŠ prostřednictvím instalace nového tepelného zdroje a vybudování nové otopné soustavy. Díky těmto opatřením dojde ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí