Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky

EU-MMR-Barevne-RGB.jpg

Projekt: Modernizace učeben pro polytechnické vzdělávání a výuku informatiky

Reg. č.: CZ.06.04.01/00/22_037/0002962

Text: Hlavním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání a pro práci s digitálními technologiemi na ZŠ Slatiňany. Projekt řeší modernizaci ICT učeben, školní dílny a kuchyňky.

Dalším cílem projektu je zajištění bezbariérovosti ZŠ Slatiňany, a to vybudováním rampy, která bude realizována jako vestavba v 1.PP. Součástí stavebních úprav bude také vybudování dvou parkovacích stání a přístupového chodníku pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Projekt je finančně podpořen z EU - Integrovaného regionálního operačního programu.