Otevřené a přitažlivé město Slatiňany

irop_cz_ro_b_b-rgb1.png

Projekt: Otevřené a přitažlivé město Slatiňany

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399

V období od 1. dubna 2020 do 30. září 2022 probíhá realizace projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany. Cílem projektu je posílit město Slatiňany v oblasti strategického plánování, dopravní dostupnosti a komunikaci s občany.

Strategický plán rozvoje města Slatiňany na období 2022 – 2027
Generel dopravy v pohybu - město Slatiňany
Generel parkování - město Slatiňany
Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Slatiňany - Analytická část
Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Slatiňany - Návrhová část
Komunikační strategie a vizuální identita města Slatiňany
Grafický manuál města Slatiňany