Otevřené a přitažlivé město Slatiňany

eu_fs_opzp_logo.png

Projekt: Otevřené a přitažlivé město Slatiňany

Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399

V období od 1. dubna 2020 do 30. září 2022 probíhá realizace projektu Otevřené a přitažlivé město Slatiňany. Cílem projektu je posílit město Slatiňany v oblasti strategického plánování, dopravní dostupnosti a komunikaci s občany.

Generel dopravy v pohybu - město Slatiňany
Generel parkování - město Slatiňany