Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany

irop_cz_ro_b_b-rgb.png

Projekt Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je rozšíření kapacity kmenových učeben budovy I. stupně v ZŠ včetně navazujících prostor, vybudování odborné jazykové učebny, zastřešení venkovní učebny za účelem zvýšení kvality vzdělávání a pořízení nezbytného vnitřního vybavení souvisejícího s podporovanými aktivitami.