Energetické úspory MŠ Slatiňany – instalace VZT s rekuperací

eu_fs_opzp_logo.png

Projekt: Energetické úspory MŠ Slatiňany – instalace VZT s rekuperací

Reg. č.: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012025

Projekt spočívá v úsporných řešeních objektu MŠ prostřednictvím instalace vzduchotechnické jednotky se zpětnou rekuperací odpadního tepla. Díky tomuto opatření dojde ke snížení energetické náročnosti budovy MŠ.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí