Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Město
Městský úřad
Úřední deska
Dokumenty
Městská zařízení
Turistika
Média
Výběrová řízení

Aktuality – informace o dění ve městě a na radnici

PLOVÁRNA v neděli 20.8. zavřena pro nepřízeň počasí !!!
*** Teplota vody 24°C ***

Informace občanům Trpišova ke stavbě veřejné splaškové kanalizace
Stavba veřejné splaškové kanalizace v místní části Trpišova byla zdárně dokončena a zkolaudována.
Pokud vlastníci nemovitostí mají povolenu kanalizační přípojku od stavebního úřadu města Slatiňany (územní souhlas), mohou ke dni 18. 8. 2017 vypouštět z nemovitostí do této veřejné splaškové kanalizace splaškové vody.
Dešťové vody z pozemků a staveb je zakázáno do této veřejné splaškové kanalizace vypouštět.
Do konce září 2017 budou provedeny opravy komunikací, které byly dotčeny stavbou veřejné splaškové kanalizace a nebyly dosud na nich provedeny finální opravy.

Uzavírka ulice Palackého třída v Chrudimi
Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. července 2017 do 31. srpna 2017 včetně bude uzavřena silnice č. I/17 ulice Palackého třída v Chrudimi z důvodu opravy kanalizace. Uzavírka ovlivní rovněž některé autobusové linky. Objízdné trasy i uzavřený úsek budou značeny přechodným dopravním značením – více informací zde.

Uzavírka ulice Palackého třída v Chrudimi - III. etapa
Upozorňujeme občany, že v termínu od 1. srpna 2017 do 21. srpna 2017 včetně bude spuštěna III. etapa uzavírky silnice č. I/17 ulice Palackého třída v Chrudimi z důvodu opravy kanalizace, kdy bude uzavřena křižovatka ulic Škroupova x Palackého x Havlíčkova v Chrudimi. Uzavírka ovlivní rovněž některé autobusové linky. Objízdné trasy i uzavřený úsek budou značeny přechodným dopravním značením – více informací zde.

Uzavírka ulice Palackého třída v Chrudimi - IV. etapa
Upozorňujeme občany, že v termínu od 22. srpna 2017 do 3. září 2017 včetně bude spuštěna IV. etapa uzavírky silnice č. I/17 ulice Palackého třída v Chrudimi z důvodu opravy kanalizace, kdy bude úplně uzavřena křižovatka ulic Vrchlického x Palackého v Chrudimi. Uzavírka ovlivní rovněž některé autobusové linky. Objízdné trasy i uzavřený úsek budou značeny přechodným dopravním značením – více informací zde.

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“
V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.
V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde by mělo být umístěno 21 parkovacích stání, včetně stání pro imobilní. Tento prostor byl u obou variant navržen totožným způsobem. Realizace parkoviště a pokračování projekčních prací na hlavní část pěší trasy bude záviset na finančních možnostech města Slatiňany.
Varianta č. 2 - Celková situace Vizualizace 1 Vizualizace 2 Vizualizace 3

Vizualizaci obchvatu najdete v sekci VIDEO
Volný čas – pozvánky na kulturní a sportovní akce


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
Intranet


Městský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2017 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER