Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Město
Městský úřad
Úřední deska
Dokumenty
Městská zařízení
Turistika
Média
Výběrová řízení

Aktuality – informace o dění ve městě a na radnici

Oznámení matriky Městského úřadu Slatiňany
V níže uvedených dnech roku 2018 nejsou na matrice ve Slatiňanech oddací dny:
30., 31.3.2018, 1., 2.6.2018, 6., 7.7.2018, 10., 11.8.2018, 1.9.2018, 28., 29.9.2018, 15.12.2018, 22.12.2018
Děkujeme za pochopení

Vážení občané, připojení na nově zbudovanou kanalizační soustavu obce Trpišov.
Trpišovská kanalizační soustava je zbudována jako splašková, to znamená, že do ní mohou být vpouštěny pouze splaškové vody, které vzniknou určitou činností uvnitř v domácnostech.
Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody ze střech domů, garáží, ploch, aj. Připojeny nesmí být ani balastní vody, které vznikají např. při odvodnění pozemků, přečerpávání malých vodních nádrží, atd.
Celý text

Informace občanům Trpišova ke stavbě veřejné splaškové kanalizace
Stavba veřejné splaškové kanalizace v místní části Trpišova byla zdárně dokončena a zkolaudována.
Pokud vlastníci nemovitostí mají povolenu kanalizační přípojku od stavebního úřadu města Slatiňany (územní souhlas), mohou ke dni 18. 8. 2017 vypouštět z nemovitostí do této veřejné splaškové kanalizace splaškové vody.
Dešťové vody z pozemků a staveb je zakázáno do této veřejné splaškové kanalizace vypouštět.
Do konce září 2017 budou provedeny opravy komunikací, které byly dotčeny stavbou veřejné splaškové kanalizace a nebyly dosud na nich provedeny finální opravy.

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2018
Rada města Slatiňany vyhlásila dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě. Žádosti je možné podávat do 28. února 2018.
Žádost a podmínky naleznete ZDE. Bližší informace na tel.: 469 660 244, e-mail: v.rasin@slatinany.cz.

Studie „Pěší propojení mezi ulicí T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou“
V anketě, v které občané hodnotili studii s dvěma variantami pěšího propojení mezi ulicemi T. G. Masaryka a ulicí Tyršovou, byla rozdílem jedenácti hlasů lépe ohodnocena zde představená varianta č. 2.
V letošním roce bude vypracována projektová dokumentace na vyřešení prostoru před sokolovnou, kde by mělo být umístěno 21 parkovacích stání, včetně stání pro imobilní. Tento prostor byl u obou variant navržen totožným způsobem. Realizace parkoviště a pokračování projekčních prací na hlavní část pěší trasy bude záviset na finančních možnostech města Slatiňany.
Varianta č. 2 - Celková situace Vizualizace 1 Vizualizace 2 Vizualizace 3

    PF 2018
Vizualizaci obchvatu najdete v sekci VIDEO
Volný čas – pozvánky na kulturní a sportovní akce

předprodej vstupenek od 3.1.2018

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
Intranet


Městský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2017 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER