klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Město
Městský úřad
Úřední deska
Dokumenty
Městská zařízení
Turistika
Média
Výběrová řízení

Aktuality – informace o dění ve městě a na radnici

Upozornění - Švýcárna
Dne 2. července 2022 bude z provozních důvodů muzeum Švýcárna otevřeno do 12:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění - Knihovna a Infocentrum Slatiňany
Dne 26. května 2022 knihovna a Infocentrum Slatiňany otevřeno do 15:00 hodin a dne 1. června 2022 otevřeno od 14:00 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Plavčík na plovárnu Města Slatiňany
Městský úřad Slatiňany příjme zájemce na místo plavčíka na plovárnu Města Slatiňany, pro letošní plaveckou sezonu. Podmínkou je plavec nad 18 let. Školení zajistí Městský úřad, bližší informace podá tajemník úřadu Ing. Josef Prokš na tel.: 602 139 099.

Částečná uzavírka (zjednosměrnění) silnice č. II/358 v ulici Vítězství ve Slatiňanech
Upozorňujeme občany, že v termínu od 5. května do 23. května 2022 bude částečně uzavřena silnice č. II/358 v ulici Vítězství ve Slatiňanech v úseku od železničního přejezdu po okružní křižovatku připojující ulici Vítězství na obchvat města Slatiňany, a to ve směru Orel – Slatiňany. Ze Slatiňan do Orle bude průjezd částečně uzavřeným úsekem umožněn. V souvislosti s touto částečnou uzavírkou nebude obsluhována autobusová zastávka „Slatiňany – odb. Presy“ ve směru z Orle do Slatiňan. Náhradní autobusová zastávka v tomto směru jízdy bude zastávka „Slatiňany – střed“.

Úplná uzavírka silnice č. II/358 od okružní křižovatky připojující ulici Vítězství na obchvat města Slatiňany po začátek obce Orel
Upozorňujeme občany, že v termínu od 24. května do 12. června 2022 bude úplně uzavřena silnice č. II/358 od okružní křižovatky připojující ulici Vítězství na obchvat města Slatiňany po začátek obce Orel. Po dobu této uzavírky nebudou obsluhovány autobusové zastávky „Chrudim – autoservis“, „Chrudim – Píšťovy“, „Slatiňany – hřebčín“ a „Slatiňany – odb. Presy“ bez náhrady. V souvislosti s touto uzavírkou vyzýváme občany, aby dodržovali značené objízdné trasy.

Veřejná sbírka na pomoc Ukrajině
Město Slatiňany vyhlásilo veřejnou sbírku na pomoc Ukrajině. Z výtěžku sbírky budou hrazeny náklady spojené s ubytováním běženců z Ukrajiny na území města Slatiňany a nákup potravin, hygienických a ostatních potřeb pro ně.
Přispívat je možné na transparentní bankovní účet č. 6147613319/0800 u České spořitelny, a.s. - přehled přijatých plateb
Děkujeme občanům za solidaritu a pomoc ukrajinským občanům.

Ukrajinští uprchlíci ve Slatiňanech
Na ubytovně SK Spartak Slatiňany byli ubytováni ukrajinští uprchlíci. Převážně maminky s dětmi. Obracíme se na občany o pomoc se zajištěním trvanlivých potravin a základních hygienických potřeb např. toaletního papíru, mycích a čistících prostředků, hadrů a houbiček na nádobí, smetáčků, lopatek, smetáků.
Není již třeba nosit ručníky, osušky a jakékoliv nádobí. Věci lze dovést přímo na ubytovnu (vchod od plovárny) v pracovních dnech od 9:00 do 10:00 hodin a od 16:00 do 17:00 hodin. Dále můžete pomoc předat na Městském úřadě Slatiňany v kanceláři matriky nebo v Infocentru tento týden do 25. března 2022 v úřední hodiny, odkud bude hromadně převezena na ubytovnu Spartaku.
Případné dotazy nebo informace Ing. Hanuš, tel.: 776 128 154.
Všem děkujeme za pomoc.

Mimořádná informace
Městský úřad Slatiňany žádá občany, kteří v současné době ubytovávají nebo budou poskytovat ubytování pro občany Ukrajiny, aby tuto skutečnost sdělili na Městský úřad Slatiňany, pro účely další koordinace a spolupráce při řešení jednotlivých situací.
Děkujeme za pochopení.

Nové kontejnery na textil, obuv a hračky
U obchodního střediska v ulici Vítězství a před sokolovnou v ulici Tyršova jsou nově umístěny dva kontejnery charitativně ekologického spolku Helptex. Do těchto kontejnerů lze ukládat v taškách čistý textil, obuv nebo hračky.
Žádáme o dodržování pořádku jak u kontejnerů nových tak u těch stávajících.

Rozhodnutí rady města
Rada města svým usnesením č. 1201/89/2021/RMS ze dne 29. 3. 2021 rozhodla o možnosti odevzdávat plasty formou dům od domu v jiných pytlech než zakoupených na MěÚ. Tyto pytle musí být jednobarevné, minimálně 40 mikronů silné a 120 l velké.

PROTIEPIDEMICKÁ OPATŘENÍ
V souvislosti s ukončením stavu pandemické pohotovosti se od 5. května 2022 ruší všechna dosavadní mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví.
Od tohoto data tak končí povinnost nosit ochranu dýchacích cest také ve zdravotnických zařízeních (vč. lékáren) a zařízeních sociálních služeb.
Současně zaniká nárok na jeden preventivní PCR test měsíčně zdarma.
V platnosti zůstávají dílčí opatření pro segment zdravotnictví a sociální péče.

Podvodníci za úplatu nabízejí pomoc se zajištěním registračního procesu, případně zprostředkování práce a další.
Rekonstrukce vodovodního přivaděče Slatiňany - Mikulovice
Více informací naleznete zde
S růstem cen za energie může pomoci Úřad práce ČR nebo Ministerstvo práce a sociálních věcí
Kompletní informace naleznete zde
Více informací naleznete zde
Video vzniklo v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město spolufinancovaného z prostředků EU. Kombinuje dvě dějové linky – rodinu na výletě a motiv koně, který je s naším městem neodlučitelně spjatý. Cílem videa je zviditelnit naše město a přilákat sem návštěvníky, kteří nebudou Slatiňanami pouze projíždět, ale kteří se tu zastaví a budou využívat nabízené služby. Video je sladěné s novou vizuální identitou města".
Hezký zážitek při jeho sledování.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
Dne 1. května 2021 bude zahájena sezóna půjčovny kol ČD Bike v železniční stanici Slatiňany
Kontakt pro okres Chrudim - Ing. Marcela Vychodilová, Tel.: 950 119 473, Email: marcela.vychodilova@uradprace.cz
Volný čas – pozvánky na kulturní a sportovní akce


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2022 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER