Okolí

Místní části – místní části a něco o nich…

Škrovád

pomnik.jpg

Místní část Slatiňan, Škrovád leží na pískovcích druhohorního stáří při řece Chrudimce. Připomíná se v roce 1417 za vladyku ze Škrovádu. Od 18. do poloviny 20. století se v obci a blízkém okolí těžil v řadě lomů pískovec. Dnes jsou dávno opuštěně pískovny cvičnými horolezeckými terény a mnohé jsou zavezeny. Z místního kamene byla zhotovena a postavena na nábřeží Chrudimky ve Škrovádu socha sv. Jana Nepomuckého.

Jižně od obce je opuková stráň přírodní památka "Hrobka". Jižní svah zde dal vzniknout teplomilnému společenstvu rostlin, botanické rezervaci suchomilně květeny. Západně od obce je kopec Hurá s vrcholem ve výšce 391 metrů. V dnešní době jsou ve svazích vyznačené rekreační sportovní trasy a pořádají se zde různě sportovní akce.

Část katastrálního území obce se dotýká chráněné krajinné oblasti Železné hory. Levobřežní část obce od řeky Chrudimky je součástí památkové zóny Slatiňansko - Slavicko. Uprostřed obce je postaven památník obětem první a druhé světově války.


Kunčí

maz.jpg

První zmínka o místní části Slatiňan Kunčí pochází z roku 1512, jako o "Kunšově dvoře". Obec leží v rovinaté krajině a je obklopena zemědělskou půdou a lesy. V obci jsou dva rybníky Mazánek a Návesní, které se těší hojnému rybolovu. Do katastru obce spadá i oblast Borek, která se rozkládá u řeky Chrudimky a kudy vede Vlastivědná stezka krajem Chrudimky.

Na návsi stojí pomník obětem l. světově války a zvonička. Ve vzdálenosti 1 km od obce se nachází starý evangelický hřbitov, na který se již však nepohřbívá.

 


Trpišov

trp.jpg

První zmínka o místní části Slatiňan Kunčí pochází z roku 1512, jako o "Kunšově dvoře". Obec leží v rovinaté krajině a je obklopena zemědělskou půdou a lesy. V obci jsou dva rybníky Mazánek a Návesní, které se těší hojnému rybolovu. Do katastru obce spadá i oblast Borek, která se rozkládá u řeky Chrudimky a kudy vede Vlastivědná stezka krajem Chrudimky.

Na návsi stojí pomník obětem l. světově války a zvonička. Ve vzdálenosti 1 km od obce se nachází starý evangelický hřbitov, na který se již však nepohřbívá.