Svoz odpadů

 • Zimní období
 • Letní období
 • Směs
 • Plast
 • Papír

Oblast A

Lichý týdenÚt--
Sudý týden-
Lichý týdenÚt--
Sudý týdenÚt

Oblast B

Lichý týdenPo--
Sudý týden-
Lichý týdenPo--
Sudý týdenPo
 • Plast, nápoj. kartony
 • Papír
 • Sklo směsné/bílé
 • Kov
 • Textil
 • Jedlé oleje a tuky
 • Elektroodpad
 • Sběrný dvůr