Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Město
Městský úřad
Úřední deska
Dokumenty
Městská zařízení
Turistika
Média
Výběrová řízení

Aktuality – informace o dění ve městě a na radnici

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
Vláda ČR rozhodla o prodloužení aktuálně platného OMEZENÍ volného pohybu osob a ZÁKAZU maloobchodního prodeje a služeb do soboty 11. dubna 2020 do 6:00 hodin.

Vláda ČR schválila POVINNÉ NOŠENÍ ROUŠEK nebo jiných ochranných pomůcek zakrývajících nos a ústa NA VEŘEJNOSTI. Povinnost nosit roušku se nebude vztahovat na děti do dvou let a na řidiče motorových vozidel, a to pokud pojedou v autě sami.
Žádáme občany, aby toto nařízení dodržovali !!!

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové nařízení v souvislosti s nouzovým stavem: Pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami nejméně dva metry, pokud je to možné. Platnost tohoto nařízení je do soboty 11. dubna 2020 do 6:00 hodin.


Vláda ČR ZMĚNILA s platností od půlnoci z 23. na 24.3.2020 nové opatření pro nákupy v obchodech – potraviny a drogerie budou mezi 8:00 a 10:00 hodinou vyhrazeny pouze občanům nad 65 let, včetně nezbytného doprovodu, osobám, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně nezbytného doprovodu, zaměstnancům nebo osobám v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelům a zaměstnancům provozovatele prodejny nebo osobám v obdobném poměru. Lékáren a menších obchodů se nově žádné omezení netýká.

Doporučení pro používání roušek - pro jejich opakované použití doporučujeme jejich praní při teplotě 90° Celsia, důkladně je přežehlit a pod rouškou dávat kapesník a často ho měnit.

V souvislosti s nařízenou celostátní karanténou je OMEZEN PROVOZ Městského úřadu Slatiňany. V úřední dny pondělí a středu bude úřad otevřen pouze od 13:00 do 16:00 hodin. Přijímáme pouze nejnutnější návštěvy po předchozí telefonické domluvě. Prosíme občany, aby při návštěvě městského úřadu používali ROUŠKY a na ruce použili desinfekci, která je umístěna u vstupu na úřad.
Z rozhodnutí rady města se neplatí parkovné na parkovišti vedle úřadu a na parkovišti u hřebčína až do odvolání.
Pokladna městského úřadu je zcela uzavřena. Poplatky za komunální odpad a psy je možné uhradit převodem na účet.
V pokladně úřadu až na základě zrušení karantény. Platby po splatnosti nebudou z tohoto důvodu postihovány.
Prodej pytlů na plasty je pozastaven a rovněž je pozastaven, až do dovolání, svoz pytlů na tříděné plasty dům od domu. Uzavřen je také sběrný dvůr u nádraží. Do odvolání je pozastaveno čipování popelnic.
Infocentrum a Městská knihovna Slatiňany je zavřena.
Pokud je někdo z občanů sám a potřebuje pomoc, např. s nákupem potravin, léku, zajištění obědu nebo jiné neodkladné záležitosti obraťte se prosím na vedoucí DPS paní Ilonu Tušicovou Čápovou na tel. 721 101 332 nebo 469 682 555.
Vláda doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče. Žádáme seniory v našem městě, aby dodržovali uvedené doporučení.
Žádáme občany, aby dodržovali všechna uvedená opatření i opatření nařízená karanténou !!!

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky a vyčlenila seniorům čas pro nakupování potravin
Vláda kvůli šíření epidemie koronaviru omezila volný pohyb osob na nezbytné minimum
Vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14:00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů. Více informací zde.

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

Desatero ke koronaviru
Důležité informace, rady, otázky a odpovědi ke koronaviru
Jak si jednoduše vyrobit jednorázovou roušku pro osobní použití

Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.

INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě

INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:
v pracovní dny od 14:00 do 19:00 hodin
o víkendu od 9:00 do 19:00

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PARDUBICKÉHO KRAJE
Hejtman Pardubického kraje uložil v době vyhlášeného nouzového stavu pro území České republiky dopravcům, se kterými má Pardubický kraj uzavřené smlouvy, tato opatření:
- ZÁKAZ NÁSTUPU A VÝSTUPU PŘEDNÍMI DVEŘMI ve všech vozidlech autobusových spojů objednávaných Pardubickým krajem zařazených do IDS IREDO
- ZÁKAZ ODBAVOVÁNÍ CESTUJÍCÍCH, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat.
Platnost tohoto opatření je od 18. března 2020 do odvolání. Další informace zde.

Od soboty 28.3.2020, resp. v drážní dopravě od pondělí 30.3.2020, dochází k dalšímu omezení veřejné dopravy.
Podrobnosti o aktuálních omezeních autobusů a vlaků zde.

V případě naléhavých situací během víkendu kontaktujte:
MVDr. Ivan Jeník - starosta, tel. 724 179 925
Ing. Josef Prokš - tajemník, tel. 602 139 099.

Upozornění pro občany
Byly zahájeny stavební práce na opravě mostu na návsi ve Škrovádu. Oprava mostu je plánována na 1 měsíc.
Tímto žádáme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti u této stavby.

Firma Potraviny Málek ve spolupráci se Skautem Slatiňany nabízí zajištění nákupu a jeho dovoz do domu seniorům.
Zájemci se mohou hlásit na čísle telefonu 773 838 861.

Firma Potraviny Květ pana Vladyky nabízejí zákazníkům NÁKUP DO TAŠKY NA OBJEDNÁVKU. Týká se nákupů nad 500,- Kč. Objednávky budou přijímány ráno od 7:00 do 9:00 hodin. Stačí přinést seznam a tašku. Nákup bude k vyzvednutí odpoledne do 16:00 hodin.

Upozornění ČESKÉ POŠTY
Česká pošta Slatiňany informuje o změně hodin pro veřejnost od 19. března 2020. Od pondělí do pátku bude otevřeno vždy od 8:00 do 16:00 hodin, polední přestávka je každý den od 11:00 do 13:30 hodin. V sobotu bude zavřeno.

Upozornění ÚŘADU PRÁCE
V souvislosti se zavedením preventivních opatření Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) s cílem zamezit šíření koronaviru a zajistit ochranu klientů i zaměstnanců, se RUŠÍ všechny naplánované osobní kontakty na ÚP ČR.
Budovy ÚP ČR jsou až do odvolání pro veřejnost uzavřeny.
Komunikace se zaměstnavateli bude probíhat pouze elektronicky a telefonem.

Upozornění Sokola Slatiňany
Z důvodu vyhlášeních vládních opatření k zamezení koronaviru NEBUDOU přihlášky na taneční přijímány fyzicky předáním v sokolovně, nýbrž pouze ONLINE. Na adrese http://sokolslatinany.wz.cz je odkaz na TANEČNÍ, ve kterém jsou potřebné informace ke konání tanečních a zároveň přihláška. Vyplněnou přihlášku odesílejte na e-mail: tanecni.slatinany@seznam.cz. Po obdržení přihlášky obdržíte údaje potřebné k zaplacení.

Elektronická evidence popelnic - POZASTAVENO DO ODVOLÁNÍ !!!
Od 2. 3. 2020 bude zahájeno avizované čipování popelnic a kontejnerů.
Rozděleno bude do čtyř etap (viz. mapa )
Podrobnosti se dočtete zde.

Informace pro občany
Sběrný dvůr u nádraží je UZAVŘEN.

Půjčky z FRB 2020
Půjčky z fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2020.
Žádosti je možné podávat do 27. března 2020.
Bližší informace na tel. 469660243, 469660244
Vyhlášení Pravidla Pokyny Žádost

DOTAČNÍ PROGRAM pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2020
Rada města Slatiňany vyhlásila dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě.
Žádosti je možné podávat do 29. února 2020.
Žádost a podmínky naleznete ZDE.

Vážení občané, připojení na nově zbudovanou kanalizační soustavu obce Trpišov.
Trpišovská kanalizační soustava je zbudována jako splašková, to znamená, že do ní mohou být vpouštěny pouze splaškové vody, které vzniknou určitou činností uvnitř v domácnostech.
Do splaškové kanalizace nesmí být napojeny dešťové vody ze střech domů, garáží, ploch, aj. Připojeny nesmí být ani balastní vody, které vznikají např. při odvodnění pozemků, přečerpávání malých vodních nádrží, atd.
Celý text

Vizualizaci obchvatu najdete v sekci VIDEO
Volný čas – pozvánky na kulturní a sportovní akce

    !!! VŠECHNY SPOLEČENSKÉ AKCE ZRUŠENY DO ODVOLÁNÍ !!!

Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2020 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER