Městská zařízení

Městská zařízení

Interaktivní muzeum Švýcárna, městská knihovna a infocentrum, jednotka požární ochrany a pečovatelská služba města jsou samostatné organizační jednotky městského úřadu Slatiňany. Provoz plovárny zajišťuje údržba města.

Město Slatiňany je zřizovatel příspěvkových organizací Základní škola Slatiňany, Mateřská škola Slatiňany, Základní umělecká škola Slatiňany a Školní jídelna Slatiňany.

Každá příspěvková organizace má samostatnou právní subjektivitu, je založena zřizovací listinou a je nezisková. Město Slatiňany jmenuje a odvolává ředitele příspěvkové organizace a rozhoduje o jeho odměňování. Také provádí kontrolu hospodaření příspěvkové organizace.

Informace k příspěvkovým organizacím zřízených městem Slatiňany:

 

Základní škola Slatiňany, IČO: 75016460

Sídlo: T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany

Odloučená pracoviště: Nerudova 752, 538 21 Slatiňany

Právní subjektivita ZŠ Slatiňany: od 1. 1. 2003

Kapacita základní školy: 600 žáků

Kapacita školní družiny: 90 žáků

 

Mateřská škola Slatiňany, IČO: 75016389

Sídlo: Švermova 693, 538 21 Slatiňany

Právní subjektivita MŠ Slatiňany: od 1. 1. 2003

Kapacita mateřské školy: do 31. 8. 2008 - 120 dětí

Školská 523, 538 21 Slatiňany

od 1. 9. 2008 - 127 dětí

od 1. 9. 2011 - 137 dětí

 

Základní umělecká škola, IČO: 64782042

Sídlo: Raisova 173, 538 21 Slatiňany

Od 20. 5. 1992 je ZUŠ registrována v rámci rejstříku škol a školských zařízení jako škola.

Výuka zahájena: 1. 9. 1992

Právní subjektivita ZUŠ Slatiňany: od 1. 1. 1996

Kapacita základní umělecké školy: 400 žáků

 

Školní jídelna, IČO: 75016303

Sídlo: Školská 523, 538 21 Slatiňany

Otevření školní jídelny: květen 2000

Právní subjektivita ŠJ Slatiňany: od 1.1.2003

Kapacita školní jídelny: 600 strávníků

V současné době je přihlášeno 408 stravujících se dětí a 210 cizích strávníků.