Sportovní den mládeže (2024)

Vážení a milí spoluobčané, ve středu 5. června se od 16:00 na hřišti v ulici Nerudova uskuteční semifinálové (postupové) kolo v rámci „Sportovní den mládeže“. Cílem je mimo jiné rozvoj pohybových schopností a dovedností u dětí školního věku, které přispívají ke zdravému vývoji mládeže.