Dopravní koncepce Slatiňany

Vážení spoluobčané,
ustanovená pracovní skupina společně se zhotovitelem pečlivě vyhodnotila veškeré došlé podněty a připomínky a následně koncepci zhotovitel upravil tak, aby co nejvíce reflektovala názory Vás, spoluobčanů tam, kde to bylo možné a účelné, samozřejmě v kontextu s platnou legislativou v oblasti dopravy. Upravená dopravní koncepce byla schválena Zastupitelstvem města dne 17. 3. 2022. Tímto ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste se koncepcí zabývali a věnovali jí svůj čas.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Generel dopravy v pohybu
Generel parkování
Obecná mapa
Mapa průchodnosti pro chodce
Mapa průjezdnosti pro cyklisty
Obsazenost parkovacích míst ve dne
Obsazenost parkovacích míst v noci
Příčné uspořádání komunikace TGM
Problémový výkres
Problémový výkres - detail
Šířky uličních profilů
Šířky vozovek
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Centrální část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Severní část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Jižní část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - část Škrovád
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - část Trpišov