Dopravní koncepce Slatiňany

Generel dopravy a parkování města Slatiňany

Cílem projektu je zlepšení mobility a dostupnosti ve městě, zvýšení kvality života ve městě a zlepšení image města.

 

Generel dopravy v pohybu
Generel parkování
Obecná mapa
Mapa průchodnosti pro chodce
Mapa průjezdnosti pro cyklisty
Obsazenost parkovacích míst ve dne
Obsazenost parkovacích míst v noci
Příčné uspořádání komunikace TGM
Problémový výkres
Problémový výkres - detail
Šířky uličních profilů
Šířky vozovek
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Centrální část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Severní část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - Jižní část
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - část Škrovád
Návrh parkovacích míst - Město Slatiňany - část Trpišov