Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech

irop_cz_ro_b_b-rgb.pngNázev projektu: Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 4. výzva MAS Chrudimsko – IROP – Rozvoj a podpora udržitelné mobility

Popis projektu:
Předmětem projektu je rekonstrukce části Klášterní ulice ve Slatiňanech v délce 240 m včetně instalace nového veřejného osvětlení a výsadby doprovodné veřejné zeleně a dále také úprava 3 přilehlých křižovatek v ulici Tyršova (Tyršova x Klášterní, Tyršova x Nádražní, Tyršova x Palackého) v centru města. Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců prostřednictvím rekonstrukce chodníků pro bezbariérový provoz a realizace prvků zvyšujících bezpečnost zejména pěší dopravy.

Cíl projektu:
Hlavním cílem předkládaného projektu je zvýšení bezpečnosti především pěší dopravy v centru města Slatiňan. Tohoto cíle bude dosaženo rekonstrukcí chodníků části ulice Klášterní v délce 240 m, instalací nového veřejného osvětlení v tomto úseku, doplňkovou výsadbou veřejné zeleně a úpravou 3 přilehlých křižovatek v Tyršově ulici (Klášterní x Tyršova, Nádražní x Tyršova, Palackého x Tyršova).

Výsledek projektu:
V rámci předkládaného projektu dojde k:
- rekonstrukci chodníků v Klášterní ulici v úseku mezi ulicí T. G. Masaryka (silnice I. třídy č. I/37) a ulicí Tyršova (bezbariérové řešení)
- vybudování veřejného osvětlení v Klášterní ulici v úseku mezi ulicí T. G. Masaryka (silnice I. třídy č. I/37) a ulicí Tyršova (zvýšení bezpečnosti chodců)
- realizaci zmírňujícího opatření v podobě výsadby doplňkové zeleně v ulici Klášterní
- úpravě křižovatek ulic Tyršova x Klášterní, Tyršova x Nádražní a Tyršova x Palackého (zvýšení plochy křižovatek, instalace chodníkových sloupků, zúžení vjezdu do tělesa křižovatek tj. zúžení šířky paprsků křižovatek)
Pozn: Rekonstrukce chodníků v Klášterní ulici je součástí komplexní rekonstrukce této části ulice včetně rekonstrukce povrchu místní komunikace a vybudování podélných parkovacích stání. Výdaje na rekonstrukci povrchu místní komunikace a výstavbu podélných parkovacích stání byly zařazeny mezi nezpůsobilé výdaje projektu dle pravidel uvedených v kapitole 3.4.5 Specifických pravidel.

Projekt „Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech“ je spolufinancován Evropskou unií.

irop_cz_ro_b_b-rgb.png