Rekonstrukce veřejného osvětlení Škrovád – I. etapa

V souvislosti se záměrem ČEZ provést v části Škrovádu přeložku vrchního elektrického vedení na zemní vedení bylo rozhodnuto využít výkopové práce v souvislosti s akcí ČEZ a naplánovat současně rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nových LED svítidel, které již nebudou vytvářet tzv. „světelný smog“. Zároveň bude výkop ČEZu použit také pro položení chráničky pro optický kabel.

Na základě zapracování připomínek občanů bylo Radou města následně schváleno dokončení projektové dokumentace zahrnující první etapu rekonstrukce osvětlení a vedení optického kabelu, a to od návsi k Mlýnu Skály a dále od návsi přes část ulice Svatojánská až po ulici U Lesa včetně všech bočních komunikací. V současné době je dokončená dokumentace rozeslána k vyjádření dotčeným orgánům. Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně realizovat v I. polovině roku 2022.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Situace koordinační - 1. část

Situace koordinační - 2. část

Rekonstrukce veřejného osvětlení Škrovád – I. etapa