Stavební úpravy části ulice Klášterní

Připravovaný investiční záměr spočívá ve stavební úpravě ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Švermova. Úprava ulice spočívá v komplexní rekonstrukci dožilých chodníků, jejichž šíře bude zachována. Dále bude rekonstruován asfaltový povrch silnice a vybudováno 22 podélných parkovacích míst. Součástí investičního záměru akce bude také vybudování nového veřejného osvětlení. Se stavební úpravou ulice dojde k jejímu zjednosměrnění z důvodu legalizace podélného parkování osobních automobilů v této části ulice dle platné legislativy.
Začátkem příštího roku se předpokládá dokončení projektové dokumentace na stavbu. Samotná realizace stavby bude odvislá od získání příslušných povolení a možnosti rozpočtu města v roce 2021.

Situační výkres

Stavební úpravy části ulice Klášterní

Připravovaný investiční záměr spočívá ve stavební úpravě ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Švermova. Úprava ulice spočívá v komplexní rekonstrukci dožilých chodníků, jejichž šíře bude zachována. Dále bude rekonstruován asfaltový po ...