Investiční záměry a projekty

Vyhotovena koncepce

Dopravní koncepce Slatiňany

Vážení spoluobčané, ustanovená pracovní skupina společně se zhotovitelem pečlivě vyhodnotila veškeré došlé podněty a připomínky a následně koncepci zhotovitel upravil tak, aby co nejvíce reflektovala názory Vás, spoluobčanů tam, kde to bylo možné a účelné, samozřejmě v kontextu s platnou legislativou v oblasti dopravy. Upravená dopravní koncepce byla schválena Zastupitelstvem města dne 17. 3. 2022. Tímto ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste se koncepcí zabývali a věnovali jí svůj čas.

číst více