Služby

Služby v knihovně

  • výpůjčky beletrie, naučné literatury i časopisů pro děti a dospělé za podmínek stanovených knihovním řádem
  • prezenční výpůjčky dokumentů a periodik v knihovně
  • zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) v případě, že požadovaný dokument není v našem fondu
  • rezervace knih (zámluvná služba)
  • informační a poradenské služby, knihovnice Vám rády poradí či pomohou s výběrem knih nebo časopisů
  • výpůjční doba MěK ve Slatiňanech je dva měsíce, MVS dle požadavku půjčující knihovny
  • besedy pro děti a mládež

knihovna-sluzby.jpg

  • soutěže pro děti a dospělé (nejzajímavější záložka, pohádku, příběh nebo strašidelné dobrodružství, soutěž o nejzajímavější prázdninový zážitek, o velikonoční výzdobu, výroba vánoční ozdoby, výtvarná soutěž „Postavičky s dílny Václava Čtvrtka“ a další)
  • přístup na internet, tiskové výstupy z internetu na černobílou tiskárnu
  • kopírovací služby