O knihovně

Úvod

Knihovnu ve Slatiňanech naleznete v přízemí budovy Městského úřadu.

V jejich prostorách naleznete oddělení pro dospělé čtenáře, ale i pro děti a mládež. Knihovna také disponuje jedním počítačem s veřejným internetem. Její součástí je i Infocentrum, které vzniklo 1.6. 2003 za podpory Pardubického kraje a poskytuje své služby veřejnosti. Jeho součástí je i veřejný internet.

Trochu z naší knihovnické historie

V roce 1884 byla v obecním domě otevřena veřejná knihovna. Hlavními činiteli byli p. Jan Schmoranz a řídící učitel Václav Macháček.

V roce 1887 byla založena obecná veřejná knihovna. V roce 1893 se dostalo knihovně skvělého daru od p. Jaroslava Vrchlického našeho předního básníka, čestného člena Čtenářské Besedy a čestného občana Slatiňan. Na památku svého jubilea, 50letých narozenin daroval do knihovny veškeré své vyšlé spisy s dalším pokračováním.

Obecní knihovna byla zřízena v roce 1904 za starostování p. Josefa Holuba, který byl zároveň předsedou místní školní rady.

V roce 1939 byla knihovna umístěna ve zvýšeném přízemí radnice. Během následujících let prošla mnoha změnami. V roce 1985 byla přestěhována do nových prostor bývalé cukrárny v budově MěNV, kde se nachází dodnes.

Od roku 1998 probíhalo vkládání dat z knižních titulů do počítačového programu LANius, který od května 2009 nahradil nový modernější počítačový program Clavius pořízený za přispění dotace Ministerstva kultury ČR.

Jeho instalací byly zkvalitněny jak služby čtenářům, tak tento systém umožňuje zpřístupnění knižního fondu na www. stránkách a také možnost rezervace požadovaných knížek přímo z domácností čtenářů.

Pro čtenáře byl zpřístupněn PC v prostorách městské knihovny, který nabízí samostatné vyhledávání knižních titulů z našeho fondu.

Knihovnu navštěvuje průměrně kolem 350 čtenářů. V jejich prostorách naleznete necelých 16 000 svazků, z toho je 11 500 beletrie, 4 200 naučné literatury pro dospělé a zbytek tvoří literatura pro děti.

knihovna-uvnitr.jpg