Investiční záměry a projekty

Zadána PD

Stavební úpravy ulice Čechova

Připravovaný investiční záměr stavební úpravy ulice Čechova spočívá zejména v kompletní rekonstrukci chodníků, které budou po obou stranách ulice, včetně jednotlivých vjezdů k RD, a to ze zámkové dlažby a zároveň v provedení nového povrchu silnice z asfaltu.

číst více