Formuláře

Formuláře

 

Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Slatiňany Ohlášení
Ohlášení o zahájení poskytování úplatného pobytu Oznámení
Přiznání k poplatku z pobytu Oznámení
Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu Žádost
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Žádost
Žádost o přidělení bytu Žádost

Územní rozhodování a stavební řád - vyhláška č. 503/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Formuláře ke stažení z oficiálních internetových stránek Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Další formuláře:
OHLÁŠENÍ DOKONČENÍ STAVBY
ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY DOKONČENÍ STAVBY

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb.
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Územní rozhodování a stavební řád
Formuláře Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb. Územní plánování
Přihláška dítěte do předškolního zařízení přihl_ dítěte
Potvrzení o domácím ošetření dítěte domdite
Žádost o poskytnutí informace inform
Objednávka inzerce inzerce
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí kolaud
Žádost o přiznání náhrady za křivdy krivdy
Potvrzení o řádné úhradě nájmu najemne
Potvrzení o návštěvě dítěte nav_dite
Povolení pálení ohně ohen
Oznámení poplatku za znečišťování ovzduší ozn_znec
Žádost o prodloužení parkování pro invalidy parkovin
Hlášení k místnímu poplatku ze psa popl_pes
Žádost o vrácení vzniklého přeplatku u poplatku ze psa žádost (DOC)
Žádost o povolení stánku stanky
Žádost o povolení umístění stavebního materiálu stav_mat
Žádost o povolení užívání veřejné zeleně v_zelene
Žádost o povolení připojení nemovitosti ke komunikaci vjezd
Žádost o povolení výkopových prací vykop
Žádost o osvobození příspěvku na mat. školu z_o_osv
Žádost o povolení změny stavby před dokončením zmenastv
Prohlášení o výkonu odborného dozoru nad prováděním stavby prohldozor
Návrh změny v účelu užívání celé stavby nebo části stavby nauzst
Žádost o prodloužení lhůty k dokončení stavby prodlstav