Krizové řízení

Krizové řízení

pomoc jak řešit mimořádné události

Povodňový plán

Stanovení záplavového území

Bezpečnostní rada města Slatiňany


Telefonní čísla pro krizové situace

MVDr. Ivan Jeník 724 179 925
Ing. Stanislav Šťastný 724 179 927
Ing. Josef Prokš 602 139 099
Ing. Václav Hoffman 602 624 550
Miloš Víšek 606 601 933
Jiří Pešek 728 174 665
Marcel Zeman 602 416 943
František Rulík 723 014 048
Martin Rulík 721 213 365
Miroslav Kořínek 724 273 557

Povodňová komise Svídnice:

Ing. Roman Kašpar 602 310 927
Policie ČR Chrudim 158
974 572 111
Městská policie Chrudim 156
469 622 666
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský záchranný sbor PK, KOPIS Pardubice 150
950 570 112
fax. 950 570 108
Okresní hygienická stanice Chrudim 469 688 632
Povodí Labe,s.p. PCE 466 868 211
466 868 240
602 482 470
Hrázný VD Seč 469 676 106
Hrázný VD Křižanovice 469 679 114
Vodohospodářský dispečink H.K. - služba 495 088 720
495 088 730
Vodohospodářský dispečink H.K. - pohotovost 606 643 437
Vodní elektrárna - p. Jan Kremla 606 164 963
Předpovědní povodňová služba www.chmi.cz, www.pla.cz

Přeprava osob

Firma M+H Slatiňany, Josef Matějka 602 612 680
602 405 308
Přeprava majetku  
Firma DLT Slatiňany p.Kolouch 469 681 145
602 616 523
Myslivecké sdružení, p. Trunec 604 233 235
Firma Oseva Agri, a.s. Tibor Hrček 731 443 716
Národní hřebčín, o.z., Ing. Karel Dvořák 469 681 135
602 453 410