Komunální odpad

Komunální odpad

Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná od 1. ledna 2025
Obecně závazná vyhláška města o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství platná do 31. prosince 2024
Obecně závazná vyhláška města Slatiňany o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Slatiňany při činnosti právnických a podnikajících fyzických osob platný od 1. ledna 2024
Harmonogram svozu pro rok 2024
Ceník jednotlivých druhů odpadů ve sběrném dvoře pro poplatníky Slatiňan a místních částí platný od 1. ledna 2024

Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí pro město Slatiňany za rok 2022
Certifikát enviromentálního vyúčtování za rok 2022
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022
Provozní doba sběrného dvora ve Slatiňanech

Informace k platbě místního poplatku za komunální odpad

Plán odpadového hospodářství města Slatiňany od 2023 do 2027

Plán odpadového hospodářství města Slatiňany od 2016 do 2021
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2017
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2018
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2019
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany za rok 2021

Červený kontejner společnosti ASEKOL a. s. na sběr drobného elektrozařízení a baterií je umístěn na Starém náměstí u stávajících kontejnerů
Komunitní kompostování
Recyklujme jedlé oleje a tuky