Hlasování

Hlasování ze zasednání Zastupitelstva města Slatiňany pro aktuální volební období

Datum Hlasování
21. června 2023
08/2023


19. září 2022 23/2022
24. srpna 2022 22/2022

Hlasování na jednotlivých zasedáních zastupitelstva