Informace z radnice

Informace z radnice

9. října 2023

Svatební obřady v roce 2024
Harmonogram svatebních obřadů pro rok 2024

21. září 2023

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2024
Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany
Žádost o dotaci na rok 2024 z rozpočtu města Slatiňany
Vyúčtování dotace z rozpočtu města Slatiňany 2024

10. července 2023

Ošetření stromů ve Slatiňanech

Oznamujeme, že ve vybraných částech města Slatiňany (ulice Vrchlického, Jiráskova, Raisova, Staré náměstí, stadion a místní část Trpišov) probíhají a v průběhu měsíců červenec, srpen a září budou probíhat odborné prořezy a ošetření stromů. Tyto odborné prořezy jsou prováděny na základě posouzení certifikovaného arboristy. V souvislosti s tím žádáme občany, aby v těchto místech dbali zvýšené opatrnosti.
Veronika Novotná, OS

 

15. června 2023

KONCEPT  STUDIE  NA  REVITALIZACI  VEŘEJNÝCH PLOCH  SÍDLIŠTĚ  MEZI  ULICEMI  TYRŠOVA, ŠVERMOVA  A  DRUŽSTEVNÍ

Koncept studie na revitalizaci veřejných ploch sídliště mezi ulicemi Tyršova, Švermova a Družstevní zpracovaný projekční kanceláří Med Pavlík architekti s.r.o. bude na našich webových stránkách přístupný do 30. září 2023.
Do 30. září 2023 je také možnost se ke studii vyjádřit. Své podněty a připomínky můžete v písemné podobě uplatnit následujícími způsoby:
• zaslat emailem na adresu: v.hoffman@slatinany.cz, nebo epodatelna@slatinany.cz
• doručit osobně nebo poštou na podatelnu MěÚ Slatiňany (MěÚ Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany)
• zaslat prostřednictvím datové schránky (jzrbny8)

Prezentace - koncept studie
Situace širších vztahů
Hodnoty a limity
Parkování stávající stav
Technická infrastruktura
Návrh parkování
Pobytový parter - návrhový stav

30. března 2023 Provoz kompostárny bude zahájen 3. dubna 2023
20. března 2023 Posouzení stromů v ulici Jiráskova a navazující části TGM ve Slatiňanech
7. února 2023 Nová zelená úsporám Light  - MAS Chrudimsko je tady pro Vás
5. října 2022 Svatební termíny v roce 2023 ve Slatiňanech
02.08.2011 Dopravní integrovaný systém IREDO
06.01.2010

Vážení spoluobčané,
mezi naše priority patří i zajištění čistoty a pořádku v celém našem městě i místních částech. Pro rychlejší a efektivnější vyřešení závady nebo nedostatku v této oblasti nám můžete zaslat elektronickou poštou upozornění, případně i fotografi i s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému (např. závada na chodníku či komunikaci, nesvítící lampa veřejného osvětlení, neudržovaná zeleň, vraky automobilů a jiný nepořádek).

E-mailová adresa je: poradek@slatinany.cz
Na tuto adresu ale zasílejte pouze zprávy týkající se čistoty a pořádku ve městě.
Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování čistoty a pořádku v našem městě.

17.04.2009 Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené