Informace z radnice

Informace z radnice

5. října 2022 Svatební termíny v roce 2023 ve Slatiňanech
29. září 2022 Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2023 - Pravidla a Témata, Žádost
02.08.2011 Dopravní integrovaný systém IREDO
06.01.2010

Vážení spoluobčané,
mezi naše priority patří i zajištění čistoty a pořádku v celém našem městě i místních částech. Pro rychlejší a efektivnější vyřešení závady nebo nedostatku v této oblasti nám můžete zaslat elektronickou poštou upozornění, případně i fotografi i s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému (např. závada na chodníku či komunikaci, nesvítící lampa veřejného osvětlení, neudržovaná zeleň, vraky automobilů a jiný nepořádek).

E-mailová adresa je: poradek@slatinany.cz
Na tuto adresu ale zasílejte pouze zprávy týkající se čistoty a pořádku ve městě.
Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování čistoty a pořádku v našem městě.

17.04.2009 Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené