Informace z radnice

Informace z radnice

8. července 2024

Upravená studie na revitalizaci sídliště ve Slatiňanech
Informace odboru výstavby a investic
Studie revitalizace sídliště Slatiňany

9. října 2023

Svatební obřady v roce 2024
Harmonogram svatebních obřadů pro rok 2024

7. února 2023 Nová zelená úsporám Light  - MAS Chrudimsko je tady pro Vás
02.08.2011 Dopravní integrovaný systém IREDO
06.01.2010

Vážení spoluobčané,
mezi naše priority patří i zajištění čistoty a pořádku v celém našem městě i místních částech. Pro rychlejší a efektivnější vyřešení závady nebo nedostatku v této oblasti nám můžete zaslat elektronickou poštou upozornění, případně i fotografi i s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému (např. závada na chodníku či komunikaci, nesvítící lampa veřejného osvětlení, neudržovaná zeleň, vraky automobilů a jiný nepořádek).

E-mailová adresa je: poradek@slatinany.cz
Na tuto adresu ale zasílejte pouze zprávy týkající se čistoty a pořádku ve městě.
Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování čistoty a pořádku v našem městě.

17.04.2009 Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené