Informace z radnice

Informace z radnice

31. května 2023

Město Slatiňany nabízí k prodeji dětskou herní sestavu Lukas 145 S v místní části Kunčí

15. května 2023

Výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí odboru správního
Výběrové řízení pro obsazení pozice vedoucí odboru správního - přihláška

30. března 2023 Provoz kompostárny bude zahájen 3. dubna 2023
20. března 2023 Posouzení stromů v ulici Jiráskova a navazující části TGM ve Slatiňanech
7. února 2023 Nová zelená úsporám Light  - MAS Chrudimsko je tady pro Vás
5. října 2022 Svatební termíny v roce 2023 ve Slatiňanech
02.08.2011 Dopravní integrovaný systém IREDO
06.01.2010

Vážení spoluobčané,
mezi naše priority patří i zajištění čistoty a pořádku v celém našem městě i místních částech. Pro rychlejší a efektivnější vyřešení závady nebo nedostatku v této oblasti nám můžete zaslat elektronickou poštou upozornění, případně i fotografi i s přesným uvedením místa a krátkým popisem problému (např. závada na chodníku či komunikaci, nesvítící lampa veřejného osvětlení, neudržovaná zeleň, vraky automobilů a jiný nepořádek).

E-mailová adresa je: poradek@slatinany.cz
Na tuto adresu ale zasílejte pouze zprávy týkající se čistoty a pořádku ve městě.
Děkujeme Vám za spolupráci při zajišťování čistoty a pořádku v našem městě.

17.04.2009 Telefonická krizová linka pro zdravotně postižené