Investiční záměry a projekty

Předání staveniště

Stavební úpravy části ulice Klášterní

Připravovaný investiční záměr spočívá ve stavební úpravě ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova po křižovatku s ulicí Švermova. Úprava ulice spočívá v komplexní rekonstrukci dožilých chodníků, jejichž šíře bude zachována. Dále bude rekonstruován asfaltový povrch silnice a vybudováno 22 podélných parkovacích míst.

číst více

Rekonstrukce veřejného osvětlení části ulice Klášterní

Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Tato akce úzce souvisí s připravovanou komplexní stavební úpravou uvedené části ulice.

číst více

Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Švermova

Jednou z připravovaných akcí je rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) po celé délce ulice Švermova související s vybudováním chybějící části chodníku a také s cílem odstranit nevyhovující lampy vytvářející „světelný smog“.

číst více