Investiční záměry a projekty

Ostatní

Posílení IZS ve Slatiňanech

Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice ve Slatiňanech s cílem zvýšit odolnost stanice vůči účinkům mimořádných událostí (suchu, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Po realizaci projektu tak bude základní složka IZS ve Slatiňanech schopna bez omezení plnit své úkoly i v době mimořádných událostí.

číst více

Rekonstrukce chodníků v ul. Klášterní ve Slatiňanech

Předmětem projektu je rekonstrukce části Klášterní ulice ve Slatiňanech v délce 240 m včetně instalace nového veřejného osvětlení a výsadby doprovodné veřejné zeleně a dále také úprava 3 přilehlých křižovatek v ulici Tyršova (Tyršova x Klášterní, Tyršova x Nádražní, Tyršova x Palackého) v centru města.

číst více

Oceněné návrhy na revitalizaci Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech

Zveřejněny jsou první tři grafické části návrhů z celkového počtu 25, které byly odevzdány v rámci architektonické soutěže. Dokumenty jsou ve formátu PDF. Upozorňujeme, že jejich velikost se pohybuje v desítkách MB.

číst více

Plánované Investiční akce v roce 2018 - 2012

číst více