05/2019

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 26.6.2019

Bod č. 1 - Program 5. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2018

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Koupě chaty v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 316/32 v kat. území Trpišov

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Záměr prodeje 1/3 pozemkové parcely č. 356/6 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – 10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2019

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Financování rekonstrukce ZŠ Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Závazek zastupitelstva pro rozpočet 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Výběr varianty vstupní brány na hřbitov ve Slatiňanech

Zpráva k bodu

Bod č. 13 - Prodej kanalizace ulice Vrchlického a ulice na Ostrově

Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Různé

Bod č. 15 - Diskuze a závěr