10/2020

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 13.07.2020

Bod č. 1 - Program 10. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - 16. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 4 - Různé

Bod č. 5 - Diskuze a závěr