14/2021

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 7. dubna 2021

Bod č. 1 - Program 14. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Zrušovací vyhláška o místním poplatku z pobytu

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Závazek ZM na dofinancování hasičského vozu

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Směna pozemků s národním hřebčínem Kladruby nad Labem

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Informace k rekonstrukci plovárny

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – 6. rozpočtové opatření - změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Prominutí pohledávky za bezesmluvní užívání pozemku

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Dotace z rozpočtu města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 10 - Různé

Bod č. 11 - Diskuze a závěr