04/2019

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 10.4. 2019

Bod č. 1 - Program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Pověření starosty k zastupování města v představenstvu VaK Chrudim

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Dotace z rozpočtu města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Záměr převodu kanalizace „Ulice Vrchlického a Na ostrově“ a „Ke garážím“

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 645/4 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Podmínky rekonstrukce pravobřežní zdi pod jezem ve Slatiňanech

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Koupě chaty v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Záměr prodeje části st. parcely č. 10/1 v kat. území Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Záměr prodeje malé vodní nádrže u vlakového nádraží

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Pořízení záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města

Zpráva k bodu

Bod č. 13 - Podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčova mlýna

Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Různé

Bod č. 15 - Diskuze a závěr