21/2022

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 15.06.2022

Bod č. 1 - Program 21. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve městě Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Druhá část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – 14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města na r. 2022

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Záměr převodu majetku „SK Spartak, z.s.“

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Zrušení usnesení zastupitelstva města

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Záměr směny pozemků v ul. Sečská

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Záměr prodeje pozemkových parcel č. 474/3 a č. 703 v k.ú. Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Vyhodnocení ankety na prodej bytových jednotek

Zpráva k bodu

Bod č. 13 – Poskytnutí dotací z rozpočtu města

Zpráva k bodu

Bod č. 14 – Založení právnických osob společenství vlastníků jednotek a stanovy společenství vlastníků jednotek

Zpráva k bodu

Bod č. 15 – Prodej části pozemkové parcely č. 179/32 v k.ú. Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 16 – Koupě chaty č. ev. 110 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 17 – Duplicitní vlastnictví pozemků v k.ú. Kunčí – souhlasné prohlášení

Zpráva k bodu

Bod č. 18 - Různé

Bod č. 19 - Diskuze a závěr