16/2021

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 22. září 2021

Bod č. 1 - Program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Koupě chaty č. ev. 108 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 335/1 v kat. území Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Koupě pozemkových parcel č. 116/17, 116/42, 116/59, 116/60, 116/63, 119/7 v kat. území Škrovád, včetně obslužné komunikace

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Koupě pozemkové parc. č. 86/19 v kat. území Škrovád

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Záměr prodeje nebo směny části pozemkové parcely č. 10/8 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 9 - Různé

Bod č. 10 - Diskuze a závěr