13/2021

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 13.01.2021

Bod č. 1 - Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Koupě chaty č.ev. 92 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Koupě chaty č.ev. 96 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – 30. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – 1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2021

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 712/100 v kat. území Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Pověření starosty jednáním s NHK Kladruby o směně pozemků

Zpráva k bodu

Bod č. 8 - Různé

Bod č. 9 - Diskuze a závěr