07/2019

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 12.11.2019

Bod č. 1 - Program 7. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Zrušovací obecně závazná vyhláška

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Schválení přídělu do sociálního fondu města Slatiňany na rok 2020

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Rozpočet města Slatiňany na rok 2020 a rozpočtový výhled do roku 2022 a rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města

Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Rozpočtová opatření schválená radou města

Zpráva k bodu

Bod č. 10 – Úprava měsíčních odměn neuvolněných členů zastupitelstva

Zpráva k bodu

Bod č. 11 – Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad

Zpráva k bodu

Bod č. 12 – Koupě chaty v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)

Zpráva k bodu

Bod č. 13 - Dodatek č. 2 ke zřizovací listině ZŠ Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 14 - Informace o přidělení dotace na rozšíření Základní školy

Zpráva k bodu

Bod č. 15 - Prodej kanalizace ulice Na Ostrově a ulice Vrchlického

Bod č. 16 - Různé

Bod č. 17 - Diskuze a závěr