22/2022

Schválené podklady pro zasedání zastupitelstva 24. srpna 2022

Bod č. 1 - Program 22. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení

Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Zrušení Regulačního plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově

Zpráva k bodu

Bod č. 4 – 21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2022

Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Nabídka převodu části silnice I/37 do vlastnictví města Slatiňany

Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Odpis nákladů zmařených projektových dokumentací z účtu nedokončených investic

Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Směna pozemků v ulici Sečská

Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Záměr směny pozemkové parcely p.č. 385/10 v k.ú. Trpišov

Zpráva k bodu

Bod č. 9 - Různé

Bod č. 10 - Diskuze a závěr